Private Simulation Test

Private Simulation Tests

การสอบเสมือนจริง เพื่อวัดผล ก่อนเรียน หรือ สอบจริง

  • หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @aims2
Showing 1-7 of 7 results
IELTS Simulation Test i04

IELTS Simulation Test i04

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

1
0
student
฿1,000.00
IELTS Simulation Test i03

IELTS Simulation Test i03

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

1
0
student
฿1,000.00
IELTS Simulation Test i02

IELTS Simulation Test i02

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

1
3
students
฿1,000.00
IELTS Simulation Test i01

IELTS Simulation Test i01

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกเตรียมตัวก่อนสอบจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

1
78
students
฿1,000.00
Private SAT Simulation Test D01

Private SAT Simulation Test D01

แบบทดสอบ online เสมือนจริงครบทั้ง Reading&Writing และ Math

2
2
students
฿1,000.00
Private SAT Simulation Test D101

Private SAT Simulation Test D101

แบบทดสอบ online เสมือนจริงครบทั้ง Reading&Writing และ Math

2
607
students
Free
GED Online Simulation Test Set A

GED Online Simulation Test Set A

คือข้อสอบเสมือนจริงแบบ มีความยาวและจำนวนข้อครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริงมี 4 วิชาคือ RLA, Social Studies, Mathematics, และ Science เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการวัดผล GED ทั้ง ก่อนและหลังเริ่มเรียน หรือ น้องๆที่ต้องการวัดผล GED ก่อนสอบจริง

4
717
students
Free