Loading...

การจองตารางเรียนและการยกเลิก

  • การจองตารางจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงิน และได้รับอีเมลยืนยันจากทางสถาบันแล้วเท่านั้น
  • สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน
  • การยกเลิกตารางเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 1 วัน ไม่เกิน 18.00 น. (ในวันเปิดทำการ) ผ่าน Line ID: @aims2 และจะได้รับคูปองในการจองเวลาเรียนชดเชย ซึ่งใช้ได้ภายใน 1 เดือน
  • หากมีการยกเลิกหลัง 18:00 น. จะถูกหักจำนวนชั่วโมงตามที่ได้จองไว้
  • ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

การเข้าเรียน

  • ลงโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต (วิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom  คลิกที่นี่)
  • ก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 วัน แอด Line ID: @aims2 เพื่อรับรหัสเข้าห้องเรียน (สำคัญมาก!!)
  • เมื่อถึงเวลาเรียน ให้เข้าโปรแกรม Zoom โดยกรอกรหัสเข้าห้องเรียนที่ได้รับมา