ส่วนลด ชั่วโมงละ 100 บาท จากอัตราค่าเรียนปกติ

 

รายชื่อและประวัติอาจารย์สอน

Click Here

Loading...

ช่องทางการชำระค่าเรียน

 • PromptPay
 • Credit/Debit Card
 • Mobile Banking
 • WeChat Pay

การจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกตารางเรียน

 • การจองตารางจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงิน และได้รับอีเมลยืนยันจากทางสถาบันแล้วเท่านั้น
 • สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 1 วัน ไม่เกิน 18.00 น. (ในวันเปิดทำการ) ผ่าน Line ID: @aims2
 • หากมีการยกเลิกหลัง 18:00 น. จะถูกหักจำนวนชั่วโมงตามที่ได้จองไว้
 • ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

การเข้าเรียน

 • ลงโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต
 • เมื่อถึงเวลาเรียน ให้คลิกเข้าห้องเรียนผ่านลิงก์ที่ส่งไปในอีเมล
 • การเรียนรูปแบบ Live Online ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่สถาบันได้ทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Zoom ผ่าน  Line ID: @aims2

ค้นหารายชื่ออาจารย์สอน

AllMathematicsEnglishScienceBiologyChemistryPhysicsSocial Science