Showing all 2 results

 • Pocket Book: Chula & Thammasat International Programs
  ฿300.00

  * ฟรี ค่าจัดส่ง

   

  หนังสือเล่มนี้จะพาผู้ปกครองและนักเรียนไปรู้จักกับทุกหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของจุฬาฯและธรรมศาสตร์กว่า 20 หลักสูตร รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ เช่น

  Admission Requirements (ต้องมีผลสอบอะไรบ้าง)
  รายชื่อวิชาต่างๆเพื่อสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์ (คะแนนเต็มเท่าไร สมัครที่ไหน สอบเมื่อไร ค่าสอบเท่าไร)
  ลักษณะของแต่ละหลักสูตร
  เรียนจบแล้วไปทำงานอะไร

  อัพเดททุกข้อมูลสำหรับปี 2020 หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการเลือกหลักสูตรนานาติที่จุฬาฯและธรรมศาสตร์ที่เหมาะสม รู้ทุกทางเลือกก่อนตัดสินใจ

  Read more
 • Pocket Book: International Schools in Thailand
  ฿300.00

  * ฟรี ค่าจัดส่ง

   

  หนังสือเล่มนี้จะพาผู้ปกครองและนักเรียนไปรู้จักกับระบบโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ เช่น

  รายชื่อหลักสูตรต่างๆที่โรงเรียนนานาชาติเปิดสอน เช่น IGCSE, A-Level, IB, AP
  หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมีกี่แบบกันแน่?
  เลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรไหนดี (อังกฤษ/ อเมริกา/ อื่นๆ)
  มีหลักอะไรในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ ให้บุตรหลานบ้าง
  พอจะทราบค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยไหม

  อัพเดททุกข้อมูลสำหรับปี 2019 หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการเลือกโรงเรียนนานาติที่เหมาะสม รู้ทุกทางเลือกก่อนตัดสินใจ

   

  Read more