นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

สถาบัน aims ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียนไว้เป็นอย่างดี เมื่อผู้เรียนได้สมัครใช้บริการ aims อาจจะร้องขอให้ผู้เรียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อสำหรับการให้บริการดังกล่าว ดังนั้น aims จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียน ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางสถาบันสามารถเข้าถึงได้

  • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่ผู้เรียนได้ให้ไว้
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลการจัดส่ง, ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ เช่น ไลน์ไอดี (Line ID) หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook เป็นต้น
  • ข้อมูลการใช้บริการที่ผู้เรียนให้ไว้บนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และข้อมูลการทดลองใช้งาน
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน, วันที่และเวลาที่ชำระเงิน, หมายเลขคำสั่งซื้อ, สถานะการทำธุรกรรม, ที่อยู่, วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน และข้อมูลอื่นๆ ของรายการที่สั่งซื้อ
  • ข้อมูลด้านระบบ เช่น ไอพีแอดเดรส (IP Address), คุกกี้ (Cookie), ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลการใช้งานระบบ, ประวัติการค้นหา และข้อมูลด้านระบบอื่นๆ

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่สถาบันเก็บข้อมูล

  • จัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อและจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้เรียน
  • ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอบริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้เรียน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ

ช่องทางการติดต่อสถาบันหากต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางสถาบันจัดเก็บ

Email: contact@aims.co.th หรือ  Line ID:  @aims2

บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับจัดส่งพัสดุและติดต่อตามพัสดุ (ไปรษณีย์ไทย, Kerry และ AfterShip)

ช่องทางสำหรับติดต่อสถาบัน

สาขาสยามแควร์
394 ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ ซ.5
ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-254-9300

สาขาพญาไท
ชั้น 9 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท
34 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-644-9620-1

Email: contact@aims.co.th
Line ID: @aims2