Online Simulation Test

Online Simulation Tests

การสอบเสมือนจริง เพื่อวัดผล ก่อนเรียน หรือ สอบจริง

  • หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @aims2
Showing 1-7 of 7 results
BMAT Writing Online Simulation Test Set A

BMAT Writing Online Simulation Test Set A

ข้อสอบ BMAT Writing เสมือนจริง ตรวจโดยอาจารย์ที่ qualified และมีประสบการณ์สูง แถมฟรี! BMAT Online Simulation Full Test (Section 1 + 2)

(0 review)
3
students
0
฿1,000.00 ฿800.00
฿1,000.00 ฿800.00

GED Online Simulation Test Set A

คือข้อสอบเสมือนจริงแบบ มีความยาวและจำนวนข้อครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริงมี 4 วิชาคือ RLA, Social Studies, Mathematics, และ Science เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการวัดผล GED ทั้ง ก่อนและหลังเริ่มเรียน หรือ น้องๆที่ต้องการวัดผล GED ก่อนสอบจริง

(0 review)
118
students
0
Free
Free
Read More
IELTS Online Simulation Test Set A

IELTS Online Simulation Test Set A

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking พร้อม vdo อธิบายคำตอบ หรือ comment การตรวจจากอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สูง เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกซ้อมการสอบเสมือนจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

(0 review)
58
students
0
฿1,200.00 ฿800.00
฿1,200.00 ฿800.00
IELTS Online Simulation Test Set B

IELTS Online Simulation Test Set B

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking พร้อม vdo อธิบายคำตอบ หรือ comment การตรวจจากอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สูง เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกซ้อมการสอบเสมือนจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

(0 review)
17
students
0
฿1,200.00 ฿800.00
฿1,200.00 ฿800.00
IELTS Online Simulation Test Set C

IELTS Online Simulation Test Set C

ข้อสอบเสมือนจริงครบทั้ง Listening, Reading, Writing, และ Speaking พร้อม vdo อธิบายคำตอบ หรือ comment การตรวจจากอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์สูง เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกซ้อมการสอบเสมือนจริง เพื่อทราบคะแนน จุดแข็ง-จุดอ่อน

(0 review)
12
students
0
฿1,200.00 ฿800.00
฿1,200.00 ฿800.00
SAT Online Simulation Test 101

SAT Online Simulation Test 101

แบบทดสอบ online เสมือนจริงครบทั้ง Reading&Writing และ Math

(0 review)
120
students
0
฿300.00
฿300.00
SAT Online Simulation Test 102

SAT Online Simulation Test 102

แบบทดสอบ online เสมือนจริงครบทั้ง Reading&Writing และ Math

(0 review)
10
students
0
฿300.00
฿300.00