ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์
www.aimslearning.online ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เอ ไอ เอ็ม เอส จำกัด ("บริษัท")

 

การเรียนแบบ SELF@Home

1. การคืนเงิน
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

2. การเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ

3. การยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกได้ในกรณีผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งซื้อรายการเดียวกันซ้ำเท่านั้น และต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Line ID: @aims2

4. จำนวนวันที่สามารถเรียนได้
สามารถเรียนได้ 180 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่สามารถขยายเวลาเรียนได้

5. ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-3 วันทำการ

6. การนำเอกสารไปเผยแพร่
ห้ามนำสื่อการสอน รวมทั้งเอกสารประกอบวิชาไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


การเรียนแบบ Live Online

การจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกตารางเรียน

  1. การจองตารางจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงิน และได้รับอีเมลยืนยันจากทางสถาบันแล้วเท่านั้น
  2. สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน>
  3. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 1 วัน ไม่เกิน 18.00 น. (ในวันเปิดทำการ) ผ่าน Line ID: @aims2 และจะได้รับคูปองในการจองเวลาเรียนชดเชย ซึ่งใช้ได้ภายใน 1 เดือน
  4. หากมีการยกเลิกหลัง 18:00 น. จะถูกหักจำนวนชั่วโมงตามที่ได้จองไว้
  5. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

 

การเข้าเรียน

  1. ลงโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต
  2. เมื่อถึงเวลาเรียน ให้คลิกเข้าห้องเรียนผ่านลิงก์ที่ส่งไปในอีเมล
  3. การเรียนรูปแบบ Live Online ไม่สามารถเข้ามาเรียนที่สถาบันได้ทุกกรณี
  4. สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Zoom ผ่าน  Line ID: @aims2


ช่องทางในการติดต่อเรา

เราจะดำเนินการติดต่อ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องออนไลน์เป็นหลัก หากท่านมีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการ โทร.02-254-9300 หรืออีเมล contact@aims.co.th