Pocket Book: Chula & Thammasat International Programs

฿300.00

* ฟรี ค่าจัดส่ง

 

หนังสือเล่มนี้จะพาผู้ปกครองและนักเรียนไปรู้จักกับทุกหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของจุฬาฯและธรรมศาสตร์กว่า 20 หลักสูตร รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ เช่น

  • Admission Requirements (ต้องมีผลสอบอะไรบ้าง)
  • รายชื่อวิชาต่างๆเพื่อสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์ (คะแนนเต็มเท่าไร สมัครที่ไหน สอบเมื่อไร ค่าสอบเท่าไร)
  • ลักษณะของแต่ละหลักสูตร
  • เรียนจบแล้วไปทำงานอะไร

อัพเดททุกข้อมูลสำหรับปี 2020 หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการเลือกหลักสูตรนานาติที่จุฬาฯและธรรมศาสตร์ที่เหมาะสม รู้ทุกทางเลือกก่อนตัดสินใจ

Out of stock