นโยบายทางธุรกิจ

 
 

การคืนเงิน

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ

การยกเลิก

สามารถยกเลิกได้ในกรณีผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งซื้อรายการเดียวกันซ้ำเท่านั้น และต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Line ID: @aims2

จำนวนวันที่สามารถเรียนได้

สามารถเรียนได้ 180 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่สามารถขยายเวลาเรียนได้

การจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

สถาบัน aims ใช้บริการจัดส่งพัสดุผ่านผู้ให้บริการ Kerry และ ไปรษณีย์ไทย (EMS) ซึ่งใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 1-3 วันทำการ

การนำเอกสารไปเผยแพร่

ห้ามนำสื่อการสอน รวมทั้งเอกสารประกอบวิชาไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร